Jan de Hoogh ----Time!

 
 

'n Verwaarloosde asfalt tennisbaan, bedekt met een dikke humuslaag van blad en onkruid.

Door die laag weg te schrapen wordt het asfalt weer zichtbaar in het woord "TIME!".

In de loop der tijd heeft blad en onkruid de tekst weer uitgewist.

 
     
  time1  
  Door de laag weg te schrapen wordt het asfalt zichtbaar in het woord "TIME!".  
  time 2  
  In de loop der tijd wist blad en onkruid de tekst weer uit.